Cases de fusta

Casa de fusta a Viladecavalls

Construcció d’una casa de fusta a Viladecavalls, Barcelona.