CA
SES

Cases de fusta

La construcció amb fusta és molt sostenible. Format per entramat de bigues, taulers estructurals, aïllament i teles transpirables i barreres de vapor.

ENTRAMAT
LLEUGER

La construcció de cases de fusta és molt sostenible. Format per entramat de bigues, taulers estructurals, aïllament i teles transpirables i barreres de vapor. Permet uan cimentació molt lleguera ,un comportament estructural anti-sísmic i una molt bona eficiencia energètica.
Está format per taules encolades per capes i creuades. Permet llums molt llargues, entre 10-12 metres. Els panells CLT s’utlitza per l’edificació en general: forjats.cobertes i parets. Amb aquest material es pot construir edificis de tot tipus.

CLT