Cubiertas

Coberta de casa a Pedraforca

Obra de la coberta a una casa de pedra de Pedraforca.